Så blir du en bra projektledare

Det finns flera olika sätt att bli en bra projektledare på, men vissa är självklart bättre än andra tekniker – men det gäller att också veta vilka krav en chef har på en projektledare och hur man ska agera för att anses som bra i dennes ögon.

ChecklistaAtt bli en bra projektledare är det många som vill, och många blir det också efter att man har ansträngt sig lite extra. Är man till exempel ett gäng projektledare på samma företag kan man så sina kloka huvuden ihop och boka in sig på konferens via www.konferenspoolen.se för att dela med sig om tips och tricks. På så vis höjer man kompetensen sinsemellan och bokar man dessutom in en extern föreläsare i ämnet kan man bli ytterligare snäppet bättre. Sedan gäller det även att veta med sig vad för typ av krav en chef exempelvis ställer på en projektledare. Det är något som bland annat tidningen CIO skriver om och har listat 7 stycken kompetenser som de anser att en god projektledare bör ha och vad man alltså som chef ska vänta sig av sina projektledare. Enligt dem ska en projektledare ha följande kompetenser:

  1. Vara en god organisatör och samtidigt vara skicklig på att göra flera saker samtidigt, multitaska.
  2. Ha så pass bra pondus att denne kan ta kommandot och leda sitt team framåt utan problem eller svårigheter.
  3. Vara duktig på att kommunicera och vara tydlig i sin kommunikation.
  4. Vara en skicklig förhandlare och kunna avgöra när en förhandling krävs.
  5. Håller koll på detaljerna.
  6. Är en problemlösare och kan lösa eventuella problem fort.
  7. Har koll på tekniken som används, speciellt om man är projektledare inom it.

enkät checklistaAndra saker att ha koll på när man arbetar som projektledare är att veta hur man på bästa vis arbetar med ett projekt, det är trots allt vad man är anställd för. Det är något som tidningen Chef skriver om och har delat upp i åtta punkter som kan vara bra att känna till om man vill kunna se sig själv som en bra projektledare. Vad man tipsar om är bland annat att man alltid ska börja med att sätta en kravanalys som projektledaren gör tillsammans med uppdragsbeställaren så att alla inblandade vet vad som förväntas. Sen är det dags att bryta ner det stora projektet i mindre delar och tidsramar för att vara effektiv och smart i projektplaneringen. Här är det även viktigt att veta vad målet är och vad tidningen tipsar om är att man ska välja målen efter den så kallade SMARTa modellen. Den innebär att man sätter mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Därefter är det dags att välja vilka som ska vara delaktiga i projektet, och var noga med att bara välja personer vars kunskap är vital och väsentlig så att alla är med och drar sitt strå till stacken. Ett tips för att låta ett projekt gå så smärtfritt som möjligt är att dokumentera alla delar i projektet, på så vis säkerställer man även att allt blir gjort och man kan i efterhand peka på vad som gjorts och vad som saknas – detta är även bra att ha som projektledare för att säkerställa att beställaren av projektet får vad denne begärt.