När företaget förändras

Av olika kan ett företag behöva genomgå en förändring vilket kan komplicera för de anställda, och även för kunderna, om förändringen inte hanteras på bästa vis. En omorganisering kan lätt göra att företaget blir instabilt och osäkert, vilket självklart leder till dåliga affärer för företaget. Hur ska ett företag då undvika instabilitet som detta? Jo, för att lyckas med omorganisationen behövs tydlig planering och stark kommunikation mellan ledning, anställda och kunder. Det är när man är omedveten om vad som händer som osäkerheten tar över, så det är alltid viktigt att man ser till att alla är väl införstådda i vad det är för förändring som sker, varför och hur den kommer påverka varje individ. Utöver sådana saker finns det självklart andra saker som företag bör se till. Säg att det exempelvis rör sig om en flytt, eller att man under ett lokalbyte kanske har sin verksamhet på en tillfällig ort? Då kan det underlätta om man väljer att magasinera på lagerhotell, för att trots omständigheterna ändå ha full kontroll över produkter och annat vettigt som behövs på företaget. Det här visar också inåt mot företaget att ledning och arbetsgivare har kontroll över situationen, snarare än om saker skulle hamna lite var som. Här finns en säker planering och en uppenbar förståelse i vad som är på väg att hända. Den känslan kommer då att smeta av sig på övriga anställda, och problem är därmed icke-existerande.

En liten låt om just förändring