Knep för bättre arbetsmiljö

Det finns flera faktorer som ska samspela för att man på ett företag ska uppnå god arbetsmiljö och det är både små och stora saker som ska samspela för att allt ska kännas bra och okej för medarbetarna – ofta är det dessutom de små sakerna som gör skillnad såsom kontorsservice och god stämning.

fruktPå en arbetsplats är arbetsgivaren enligt lag skyldig att se till att det råder god arbetsmiljö och för att uppnå detta finns det en hel del saker som ska stämma. Något som till exempel Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida är till exempel vikten av hur lokalerna är utformade och att de också är upplysta med rätt sorts belysning. Likaså har man även en hel del information om städning och dess betydelse till att bidra till en god arbetsmiljö. Men vad man dock missar att ta upp är de mindre sakerna i vardagen på kontoret som också berör arbetsmiljö – såsom kontorsservicen i form av fruktleveranser, kaffemaskiner och växter. Något som man bland annat kan hyra in hjälp med från Kundia, vilket man kan läsa om på deras hemsida vilken har adressen http://kundia.com/.

Så bättrar du arbetsmiljön

Att på ett kontor ha god arbetsmiljö behöver inte vara varken svårt eller kosta speciellt mycket. Till exempel skriver Dagens Nyheter om hur man genom ett fokus på ledarskapet kan engagera medarbetarna och på så vis skapa ett positivt arbetsklimat vilket också är en del av arbetsmiljön och det pågående arbetsmiljö arbetet. Glada medarbetare är trots allt produktiva medarbetare, och att bli glad på kontoret är det inte svårt att bli i ett klimat med god stämning. Så den chef som funderar på hur man ska bättra arbetsmiljön bör egentligen bara fråga sig själv vad denne kan göra för sina kollegor – bjuda på frukt, kaffe och placera ut lite växter kanske är allt som behövs samtidigt som även bjuder på ett leende?