Jobbar på fritiden

De smarta mobilerna gör att vi kan vara uppkopplade ständigt och gör framförallt så att många jobbar även på fritiden. Att göra detta kan leda till stress, oro och sömnbrist men ändå har de flesta företag inga rutiner för detta.

3625298-close-up-of-businessman-reading-text-message-on-his-cellphone

Våra smarta mobiltelefoner gör det svårare för oss att separera arbetstid och fritid, skriver Dagens Nyheter. Hela 50 procent av de som svarade på en undersökning uppgav att de brukar finnas tillgängliga via e-post eller mobil även utöver sin ordinarie arbetstid varje dag. En vanlig anledning till att man finns tillgänglig är att man vill underlätta för kunder och kollegor. Men trots att det ser ut på det här sättet har de flesta stora arbetsgivare inga regler som begränsar vilka tider de anställda ska svara på sina jobbmejl. Arbetsgivarna vill uppmuntra sina anställda till att ha en bra balans mellan fritid och arbetstid men de har alltså inga speciella policies för detta.

Företagen måste göra något

Att vara uppkopplad mot sitt jobb hela tiden är självklart inget positivt och det finns tydliga faror med detta. Ju mer tillgängliga de anställda är, desto svårare har de att släppa sina jobb, vilket kan leda till att de blir mer stressade och oroliga. Unionen lägger vikt på att det faktiskt är företagen som är skyldiga att vidta åtgärder för att få bukt med det här problemet. Exempelvis kan de ta fram tekniska lösningar som gör att arbetsmejl inte skickas förrän klockan åtta på morgonen efter. De kan också se till så att jobbtelefonen blir avstängd när medarbetaren inte är på kontoret, vilket de kan ta hjälp från ett företag som noll7noll.se med att göra. Företaget kan även se till att sätta upp olika regler och riktlinjer för hur de anställda ska använda sin jobbmobil. På LTZ föreslår man att de företag som vill ha hjälp med att sätta upp riktlinjer för sina anställda ska höra av sin till Unionen och få hjälp med detta.

Koppla av på semestern 245532-outdoor-work

Många väljer även att ha på sin jobbmobil och kolla jobbmejlen på sin semester. Detta innebär att de inte får en paus från jobbet även om de har semester och leder på sikt till att de i princip alltid jobbar. I Aftonbladet får man tips på hur man gör för att undvika att bli stressad över jobbet på semestern, vilket gör att man börjar jobba istället för vilar. Några av tipsen man ger är:

  • Försök att bestämma själv i största möjliga mån. Det är nämligen en stor psykologisk skillnad mellan att själv välja att läsa jobbmejl och bli uppringd och inte ha någon kontroll över situationen.
  • Känn efter vad som passar. En del vill bara släppa alla tankar på jobb på semestern medan andra blir stressande av vetskapen om en full mejlkorg när de kommer tillbaka.
  • Sätt gränser för jobbet. Om man ska läsa mejl och jobba måste man göra det under avgränsade tidsperioder. Man kan antingen välja att göra det varje morgon eller bara en gång under semestern.