Företagsbostäder underlättar matchning

För att få rätt person vid rätt arbetsplats är det viktigt att kunna erbjuda flexibla boendeformer för den du anställer. Antingen kan det vara att du tar in konsulthjälp utifrån och behöver erbjuda den insände någonstans att bo under tiden. Eller så kan det vara tvärtom: du har personal utspridd över landet, men behöver dem på plats under vissa tidsbegränsade former. Det finns lösningar för alla problem, och det behöver inte alls bli dyrt.

En del företag som jobbar internationellt eller säsongsanpassat behöver hitta rätt kompetens utan att oroa sig för om deras medarbetare kan bo nära kontoret eller inte. Skickar man ut folk internationellt är det till exempel bra om man kan erbjuda en tjänstebostad medan man väntar på att bli utsänd. http://www.apartment.se/ är ett företag som erbjuder just sådana typer av lösningar. Ett annat vanligt problem är att man vill ta in tillfällig projekthjälp under en tid – då är det viktigt att kunna erbjuda personen bostad.

Matchning och bostadsbrist

Rätt person till rätt yrke

Det sägs att matchning är vår svåraste marknadsekonomiska utmaning idag. Det kan både röra sig om högutbildade nyanlända som erbjuds jobb som brevbärare, istället för att matcha dem till yrken de har kompetens för. Det kan också röra sig om att vi idag är en ganska orörlig marknad på det sättet att vi är otroligt fixerade vid Stockholm. För visst är det så att jobben kanske finns i Stockholm – men inte alla människor.

Jobb finns i Stockholm. Men hur var det med boendet? I Stockholm Direkt går det att läsa att man kan snitta på 12 års väntetid för en hyreslägenhet. För ett företag som behöver rekrytera snabbt är detta förstås otänkbart. Det är allmän kännedom att det råder bostadsbrist i Stockholm, och faktum är att det slår till mot olika företag. För om inte företag kan ta in expertis utifrån, och erbjuda dem någonstans att bo, så minskar tillväxten.

Matchningen är en fråga även för regeringen. De har inte inkluderat bostadsbrist i sin undersökning men lyfter fram andra saker som:

  • Yrkesverksammas vidareutbildning
  • Digitalisering
  • Praktik för ungdomar och nyanlända