Färre konkurser under 2015

Det är färre svenska företag och bolag som går i konkurs, rapporterar Affärsvärlden i en artikel här. Deras uppgifter kommer från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe som tagit fram en undersökning som visar på att antalet konkurser är bland de lägsta för en januarimånad på 10 år. Inte sedan 2007 har en motsvarande siffra visats. Deras undersökning visar även på att antalet anställda som berörs av konkurs också minskar. Det har totalt endast varit 1335 anställda som berördes av konkurser under januarimånad, en minskning på hela 20 procent om vi jämför med 2013. Krister Jonsson som är Sverigechef på Credisafe menar på att januarisiffrorna tyder på en stabil utveckling för den svenska ekonomin. Men menar samtidigt på att en ska komma ihåg att det finns orosmoment både vad gäller nationellt och internationellt som ger själ till att hålla ett
vakande öga på utvecklingen bland Sveriges aktiebolag.

Vilken anledning det finns till att allt färre hamnar i konkurs är svårt att säga. Främst är det kanske av den anledning att den svenska ekonomin har en väldigt stabil grund. Dessutom är Sverige ett land som tar fram många entreprenörer och ett väldigt välutbildat land. Men det är ju egentligen ingenting som direkt förändrats sedan 2007 (förutom den ekonomiska krisen under 2009). I och med att det blivit allt vanligare med att använda sig av redovisningskonsulter kanske det är en bidragande anledning till minskade av konkurs för företag. Att ha koll på företagets ekonomi är verkligen a och o för att allting ska fungera, och utan revisor kan det vara svårt. Du som är intresserad av att läsa mer om vad en redovisningskonsult gör bör läsa på: http://www.modernekonomi.se/se/tjanster/redovisningskonsult.aspx

Sen är det klart även andra saker som kan sätta ett bolag i konkurs. Ett alternativ där ekonomin egentligen inte varit den felande anledningen är det som Göteborgs Posten skriver om här. Det handlar om hur affischnamn drev företag i konkurs och är väldigt intressant för den som funderar över konkurs och dylik.

Konkurs januari 2015 i siffror:

  • 388 svenska aktiebolag gick i konkurs
  • 25 procent färre jämfört med föregående år
  • 20 % färre anställda har påverkats av konkurs under 2015
  • Konkurs ansöker en om på Kronfogden här.

tomma fickor konkurs