Dystert för gruvbolagen

En industri som funnits i århundraden i Sverige är gruvindustrin – men nu kan den vara på väg bort. I kölvattnet av flertalet avlagda gruvor är det dags för ännu en gruva att tacka för sig. Nu är det Dannemora Minerals, vilka framställer malm, som är i konkurs.

Nyligen skrev vi om hur det är färre företag och bolag som går i konkurs, men detta stämmer inte för gruvbolagen. Under bara några år är det ett flertal gruvor uppe i norr som av olika anledningar begärt konkurs då lönsamheten i verksamheten inte längre väger upp kostnaderna och nu senaste är det gruvbolaget Dannemora Mineral som kastat in handduken. Enligt tidningen Dagens industri ansökte företaget i onsdags om konkurs trots försök att rädda verksamheten. Bolaget hotades nämligen redan i fjol av just konkurs men då valde man att sätta in en rekonstruktör för att försöka få ordning på bolaget igen för att undvika konkurshotet, men detta har alltså inte lyckats. Därför beslutade styrelsen i samråd med rekonstruktören att man av likviditetsskäl inte längre har förutsättningar för att en fortsatt rekonstruktion ska fortgå.

Konkurs trots kassaflödesneutralitet

Att man trots kassaflödesneutralitet valt att konkurssätta bolaget vill man inte från bolaget sida inte gå in närmare på utan hänvisar endast till att beslutet fattats av likviditetsskäl. Likaså har arbetet med att rekonstruera bolaget fram tills konkursbeslutet faktiskt medfört ”betydande framsteg” för bolaget, just som kassaflödesneutralitet under de tio månader som arbetet fortlöpt. Dock kommer beslutet sig även av att bolagets kunder sakta men säkert vänt sig mot andra alternativa leverantörer och att Dannemora Minerals anrikningsverk som färdigställdes 2012 egentligen inte klarar av att processa gruvans malm med det utfall som förväntats av bolaget.

malm gruva järn MINDRE