Bra rekrytering görs av HR-specialist

Visste du att en klantig rekrytering och ett svagt löneprogram skapar dålig employer branding på ditt företag? De bolag som inser att det är värt att outsourca sin HR-verksamhet får en mycket stark och tydlig konkurrensfördel. Här berättar vi om vanliga misstag i rekryteringsprocessen och löneprogrammen som faktiskt kan vara förödande för ditt företag.

Vad är egentligen den största anledningen till att ett företag får dåligt rykte bland löntagare? Svaret på den frågan är mycket enkel. Slarviga löneprogram och en svag HR-struktur gör att personaltrivseln kan bli mycket svag på en arbetsplats. Som företag är det viktigt att känna till värdet i att ha ett gott rykte hos sina anställda, som egentligen är dina största marknadsförare. På Aditro kan du läsa mer om löneprogram och HR-appar som är till för att underlätta företags HR-verksamhet.

Underskatta inte specialkompetens

Att arbetsgivaren som mycket ofta inte har någon HR-utbildning sköter rekryteringen är mycket problematiskt, men ett mycket utbrett problem. Det har till och med lett till att det finns en stor diskrepans mellan företagens kompetens och vilka som arbetar där. Man har helt enkelt inte verktygen att hitta rätt person till rätt arbetsuppgifter. Såhär skriver man i Nyteknik.se:

”Svenskt näringsliv skriker efter kvalificerad arbetskraft. Men trots att man har många stolar att fylla – finns en stor okunskap kring hur man ska bete sig i en rekryteringsprocess.”

Detsamma gäller löneprogrammen. Din löneadministratör blir sjukskriven eller tar inget större ansvar för att automatisera lönesystemet på ett sätt som gör att det blir vattentätt från misstag. Det här är mycket vanligt och skapar stor irritation bland anställda, som känner att de varje månad måste säkerställa att de fått rätt betalt. Det skapar illojalitet bland de anställda och är något ett företag ska se myckat allvarligt på.

Säkert har du fått höra vad de vanliga frågorna är på en arbetsintervju. Många inbillar sig att det är under själva intervjun som det stora rekryteringsarbetet pågår, men det stämmer inte. En HR-specialist vet hur man når rätt kompetens till att från första början söka jobbet, något som en outbildad inte har verktyg för att göra.