Allt fler företag hyr in personal

En trend som startade redan 2009 håller i sig och det är att allt fler företag hyr in personal – något som både är billigare för företagen och säkerställer att någon täcker upp när den inhyrda personalen är sjuk eller bortrest.

arbetsintervju intervjuAtt hyra in personal på arbetsplatsen blev stort bland företagen omkring 2009 då bland annat flertalet företag valde att arbeta ur projektform istället för att ha egna anställda, vilket exempelvis Dagens Nyheter skrev om. Men till skillnad från idag handlade det då om att man sparkade de egna anställda och hyrde in samma personalstyrka igen fast då istället från ett bemanningsföretag som de anställda fått gå över till, och detta bara för att spara in pengar. Detta är dock inte lika vanligt idag. Idag väljer företagen istället att ta kontakt med rekryteringsföretagen för att fylla specifika tjänster på arbetsplatsen antingen tillfälligt eller permanent, men låter någon annan sköta rekryteringsprocessen, något man kan välja hos bland andra Jobbusters personaluthyrning.

Vanligt inom många branscher

affärsfolk pratbubblor litenNär man talar om inhyr personal tänker man ofta på kontor eller byggbranschen, men en arbetsplats där inhyrd personalstyrka blir allt vanligare är faktiskt inom sjukvården. Till exempel skriver Gefle Dagblad att antalet inhyrda sjuksköterskor har mer än fördubblats och då är behovet störst av främst sjuksköterskor med specialistkunskaper. Men det är självklart även andra branscher som också hyr in personal, och detta är alltså inte unikt för just sjukvården eller kontorsbranschen. Enligt Metro blir det allt vanligare att de flesta företag hyr in istället för nyanställer och främst företag som gör detta är de medelstora. Och vad tidningen mer kommit fram till är att antalet inhyrd personal ökas inom tillverkningsbranscher där tre femtedelar av företagen på marknaden faktiskt visade sig använda denna typ av personalstyrka.

Fördelar med inhyrd personal:

  • Projekt – det går att hyra in konsulter för uppdrag i projektform under en viss tid och när projektet är slut avslutas inhyrningen, vilket gör det billigare för företagen att byta personal och växla mellan olika projekt.
  • Växlande arbete – inhyrd personal är inte bara en tillgång för företagen även personer som arbetar som inhyrd får ett mer varierat jobb och växlar mellan olika arbetsplatser utan att varken förlora eller gå ner i lön på grund av detta.
  • Sociala avgifter – företag som hyr in personal slipper betala sociala avgifter för den anställde då detta betalas av bemanningsfirman och därför kan företag med tightare finanser ha råd att ha större personalstyrka.
  • Lättare att hitta rätt person – vet man inte som företag vem man letar efter för att fylla en tjänst kan inhyrd personal vara en bra start för att sedan se hur det fungerar och om det funkar kan man sedan fastanställa den inhyrda personen till företaget.