Sälj dina fakturor

Att sälja de fakturor som man har i sitt företag kan vara ett bra sätt för att få ett jämt flöde i företagets ekonomi, att få tillökning av rörelsekapital. Det…

Ordning och reda bland personalen

En ordnad arbetsplats är inte bara en arbetsplats med en fungerande dokumenthantering, och där pennorna går att hitta i förrådet när man behöver nya. En fungerande arbetsplats är kanske framför…

Lugn och ro på jobbet

För den som ska arbeta kräv det ett stort lugn och ro för att kunna göra ett så pass bra arbete som det bara är möjligt. Har man inte lugn…

Uppdraget att hitta en ny lokal

Företag växer ut sig ur lokaler, det är ett faktum som är helt sant. Det kan handla om att man fått fler anställda och blir för trångbodda i den nuvarande…

Starta eget med lite experthjälp

De senaste åren har det blivit allt vanligare att privatpersoner bestämmer sig för att starta eget, ja, man skulle nästan kunna kalla det för en trend. Någon kanske vill starta…

Kriser av olika karaktär

Kriser är något vi hör talas om och upplever ofta nu för tiden. Det finns ekonomiska kriser, politiska kriser, klimatkriser, livskriser och äktenskapskriser. I en artikel i DN sades det…

Anställ bra och kunnig personal

För att driva en framgångsrik verksamhet så är det många bitar som måste falla på plats och fungera. Förutom att ha tillgång till all nödvändig arbetsutrustning så måste du självklart…