Olika sätt att sköta företaget på

Det finns gott om olika sätt att sköta sina företag på och gemensamt för alla som startar företag är att bestämma vad det hamnar inom för kategori. Är du en privatperson men en bra idé för ett företag men helt utan investerare? Då är det en enskild firma som du ska starta och då står man ensam i sitt bolag, man har mest makt och kontroll över processerna. Är det dock ett företag med flera aktörer så är det antingen ett handelsbolag eller aktiebolag, allt beroende på antalet personer som skall starta, strukturen och hur äganderollerna kommer att se ut.

Bättre företag med struktur

Det som alla företag bör ha en del av är struktur och ordning i det hårda klimatet som finns idag så gäller det att varje företag har koll på sin egna verksamhet. Allt från bokslut till produktionsnivå skall vara i sin ordning. Om man är på väg att starta företaget så är det en bra idé att gå igenom skatteverkets punktlista för vad som skall finnas i din anmälan för att starta företaget:

Oavsett företagsform ska du lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Anmälan innehåller

  • ansökan om F-skatt eller FA-skatt
  • anmälan om momspliktig verksamhet
  • anmälan som arbetsgivare om du ska ha anställda
  • uppgifter för beräkning av din preliminära skatt.

Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket har en gemensam webbplats, verksamt.se. Där kan du bland annat få hjälp att välja företagsform och beskriva verksamheten. Du kan även göra ändringar och avsluta ditt företag på webbplatsen.

Glöm inte att ständigt ha koll på företagets alla delar, här http://www.projectplace.no/Hvorfor-Projectplace/Bli-prosjektsmart/Prosjektstyring/ kan du få hjälp med din projektstyrning.