Lugn och ro på jobbet

För den som ska arbeta kräv det ett stort lugn och ro för att kunna göra ett så pass bra arbete som det bara är möjligt. Har man inte lugn och ro blir man väldigt lätt störd och då jobbar man sämre. Att bli störd i arbetet är mest framkallat av sina medmänniskor på arbetsplatsen som svarar i telefon, som står eller sitter och samtalar och som skriver fort på sina datorer. Med små och väldigt enkla medel kan man få bort dessa ”oljud”, bara ens arbetsgivare ser till att satsa på en bra arbetsmiljö.

Ljudisolering på kontoret

När man bygger upp en kontorslokal ska man tänka på två saker för att få en trevlig arbetsplats: ergonomi och ljudisolering. Det är viktigt att man själv samt sina anställda och medmänniskor sitter bekvämt på jobbet, att de har ett bra avstånd mellan sin sköna kontorsstol, sitt arbetsbord och datorskärmen. Dessutom är det viktigt hur lokalen är utformad, hur mycket ljus det finns, hur bra ventilationen är och hur bra det är att andas i lokalen. När man sedan ställer upp skrivborden kan man försöka att tänka på att ha skärmar mellan dem. Detta för att man ska få sin egen arbetsdel men också att man ska kunna skärma av sig om man så vill. Däremot är det många som inte arbetar bra med sig själva, utan vill ha fri sikt över kontoret. Då kan man istället bygga upp höga eller låga skärmar mellan skrivbordsgrupper.

Annat som kan få ned ljudnivån är att sätta in så kallade ljudabsorbenter på kontorsväggarna. Det är bra att ha ljudabsorbenter för att det drar ned ljudnivåerna rätt kraftigt och kan isolera bra om man exempelvis sitter bredvid väggen till en konferenslokal eller ett arbetsrum. Alla saker man kan göra på ett kontor är bra, däremot kanske inte alla har plats för det, då beroende på kontorsstorlek. Man får därför helt enkelt anpassa efter det.