Led ditt projekt like a boss

Att leda projekt är både lätt och svårt. Det kan vara en spännande utmaning att driva sina egna idéer, men också tungt och slitsamt. Med friheten och självbestämmandet kommer också mer ansvar, för både sig själv, sina kollegor och för företaget eller projektet. Det är dock inget som du ska låta dig skrämma dig! Det finns ett antal enkla, konkreta råd som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man ska driva ett projekt. Den grundläggande förutsättningen för att ro projektet i hamn är att ta ansvar: ha full koll på vad som händer och vart du är på väg. Ha koll på tidsplan och budget, och kom ihåg att ett projekt utmärks av att det är begränsat ifråga om tid, omfattning och målsättning. Våga fatta beslut och peka med hela handen – ta plats. Det är du som sitter vid spakarna!

  • Se till att ha en bra projektplan – formulera tydligt idén, tidsbegränsningen och projektets mål.
  • Nätverka och samarbeta! Vilken kompetens behöver du få in i projektet? Vad kan andra hjälpa dig med?
  • Budget. Håll koll på kostnaderna, förhandla med leverantörer och ha en marginal om minst 10 %.
  • Informera om projektet. Skäm bort media. Utskick, pressinfo, pressfrukost – vad kan du göra för att nå ut?
  • Arbetsdisciplin och tidsplanering. Be om hjälp, delegera, planera in lediga stunder. Fastna inte i tron att det går snabbare om du gör allt själv. Det gör det inte.
  • Utnyttja kunskap och erfarenhet från människor omkring dig. Gräv där du står!
  • Hisspitch! Ha både en kort och en lång presentation i huvudet. Det är viktigt att du kan förmedla vad det är du vill uppnå.
  • Köp in produktprylar, t ex från Produktsajten. Det är viktigt att nå ut.

För att ro ditt projekt i hamn är det viktigt att du är målmedveten. Kom ihåg att både du och dina anställda har your eyes on the prize, och att samarbete är viktigt. Stäm av med varandra! Kommunicera! Hur framskrider projektet? Genom att ha en fortlöpande kontakt minskar ni risken för att gå om varandra och oavsiktligt motarbeta varandra. Vilka är era rutiner om något inte går som ni har planerat? Med en riskanalys formulerad tidigt i projektet kan du vara förutseende och hantera problemen redan innan de dyker upp.