Att leda riktigt stora projekt

Projekt är något som behöver hanteras på rätt sätt för att det ska bli ett bra resultat som man kan känna sig nöjd med. Oavsett om det handlar om ett litet projekt i hemmet, som att måla om i hallen, eller om det handlar om ett större projekt på jobbet där man ska förnya nätverket, så behöver man bra projekthantering för att det ska gå bra. Men sedan kommer vi upp ytterligare ett snäpp, på de riktigt stora projekten. Som nya E4 vid Sundsvall.

Bygget av den nya sträckan av E4 vid Sundsvall är ett av de största vägprojekten på länge, och det är mycket som ska göras när den nya förbifarten ska ta form. Det är en del av E4an som fått mycket kritik, för när du börjar närma dig Sundsvall så blir trafikflödet betydligt sämre. Du kan åka hela vägen från Helsingborg utan stopp, men på väg in i Sundsvall kommer rödljus efter rödljus och du måste åka genom Sundsvalls stadskärna. Det är inte en bra lösning när det kommer till en så tugnt trafikerad väg som E4 ändå är, så man ska nu göra en förbifart, vilket är ett riktigt stort projekt. På Trafikverkets projektsida kan du läsa mer om det.

Olika företag som ansvarar för bitar av bygget

Det blir mycket att hantera när det är ett så stort projekt och det är flera företag som blir involverade i arbetet med förbifarten och den långa bron som ska gå över Sundsvallsbukten. Det behövs några som håller hela projektet ihop, för att se till att arbetet flyter på så bra som möjligt och att de olika företagen som ansvarar för olika bitar av bygget kan samarbeta vid mötespunkterna. Här kan vi i Dagens Nyheter läsa om att det är Peab som ska bygga den nya stäckningen av E4 söder om Sundsvall, men det är inte så att det bara är dem som ska sköta bygget, för vi kan läsa i den här artikeln att det är statliga Svevia som fick ansvaret att bygga den första delen av vägen. Det är den delen som är i Sköns mon, där brons norra fäste ska vara. Det kommer leda till att belastningen på innerstaden i Sundsvall minskar betydligt och en bättre stadsmiljö kommer att uppkomma när många tunga fordon försvinner från innerstaden.