Angeläget att förvara viktiga papper på ett bra sätt

I dagens miljökravsvärld börjar både företag men också privatpersoner att köra dokument och liknande digitalt istället för att skriva ut i samma mängd som tidigare. Den enda anledningen är just att det är miljöslöseri att skriva ut stora mängder papper och att ge bort det, även om det fortfarande sker. I och med den digitalisering som gjorts, tack vare den uppdaterade tekniken som pågått sedan början av 2000-talet med mobiltelefoners, TV:s, radios och medias utveckling samt all annan teknik med exempelvis internetbanker. Med digitaliseringen har man kunnat göra saker som att involvera världen i viktiga händelser på några sekunder jämfört med manuell brevskrivning förr.

Något som dessutom upplevt en klar digital förbättring är dagens biografer. Dessa har övergått från ett väldigt analogt system till att bli digitala. De senaste åren har man satsat stort på att få biografer digitaliserade såsom att byta ut projektorutrustning och dukar. Sedan har också 3D-bio blivit ett populärt alternativ till vanlig filmvisning, så pass populärt att många väljer 3D framför 2D. Idag kan man till och med köpa 3D-TV till sitt hem och se nyheter i 3D…

Toshiba började på onsdagen sälja vad bolaget kallar världens första 3D-tv som inte kräver särskilda glasögon.

Förvara dokument på ett smartare sätt

Läs här om hur man som företag kan skapa ett slags system för att använda ett egenutvecklat program för dokumentförvaring. Med detta system kan man låta sina anställda logga in och sedan kunna dela dokument med varandra. På så sätt slipper man hålla på och mejla eller använda Skype för att skicka över filer. Dessutom kan man mycket enkelt skriva över det systemet. Man kan också göra olika inställningar för mappalternativ och inställningar för vem som kan öppna vissa dokument. Dessutom kan man ställa in hur man vill att programmet ska se ut, alltså layoutmässigt.